PERSONDATAPOLITIK

Persondatapolitik for ELTON / Pardon Clothing A/S 

Hos ELTON / Pardon Clothing A/S går vi op i at beskytte dine persondata. Denne persondatapolitik beskriver hvordan, hvorfor og hvilke persondata vi behandler hos ELTON / Pardon Clothing A/S. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, som vi indsamler når du besøger vores hjemmeside eller opretter en brugerprofil på elton.dk. ELTON / Pardon Clothing A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til ELTON / Pardon Clothing A/S kan ske via kontaktoplysningerne anført nedenfor.

Pardon Clothing A/S
ATT: ELTON
Navervej 16
7430 Ikast
Denmark
TLF: 96 92 50 00
elton@pardon.eu

Hvilke persondata indsamler vi, hvad er formålet med dette og hvilket retsgrundlag benytter vi?

 1. Når du giver dit samtykke til at modtage nyheder, tilbud og invitationer fra os, indsamler vi de oplysninger du giver os i form af navn, firmanavn, e-mailadresse og evt. mobilnummer. Når du modtager nyhedsbrevet registrer vi om du åbner nyhedsbrevet, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer. 

  1.1. Formålet er at kunne levere nyhedsbrevet, informere om nyheder der er relevante for læserne, at sende invitationer samt at markedsføre vores events og produktsortiment.

  1.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

  2. Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på vores hjemmeside, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, herunder fornavn, efternavn, tlf.nr., e-mail adresse, adresse, betalingsmåde, evt. ordrekommentar, oplysninger om hvilke produkter du har købt og eventuelt har returneret, hvilken betalingsmetode du har valgt, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestillingen er foretaget. 

  2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og herved opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og evt. reklamere over en købt vare(r). Oplysninger om dine køb, behandler vi også for at overholde lovkrav bl.a til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles desuden IP-adresse med det formål at forhindre svindel på vores hjemmeside.

  2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. 

  3. Når du opretter en bruger-profil på vores hjemmeside, bliver du bedt om at oplyse navn, e-mail adresse og et selvvalgt kodeord. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt, tidligere købshistorik.

  3.1 Formålet er at give vores kunder en god kundeservice og brugeroplevelse på vores hjemmeside, her er det muligt at se ordrehistorik og automatisering af udfyldelse ved check-out på navn og adresse. 

  3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningsens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give et særskilt samtykke til at du acceptere, at vi lagrer disse oplysninger om dig, med formålet som er beskrevet ovenfor. 

  4. Hvem giver vi dine personoplysninger videre til?
  Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og
  specifikke leveringsønsker videregives til vores valgte leverandører, herunder Link
  Logistics eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Disse
  personoplysninger videregives, for opfyldelse af kontrakt/aftale (EU
  persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b), dvs. for at vi kan levere den ønskede vare(r) til dig. 

  4.1.Databehandler(e)
  Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af ELTON / Pardon Clothing A/S.dk, logistik, udsendelse af nyhedsbreve og invitationer, samt målrettet markedsføring, herunder til re-targeting. Disse samarbejdspartnere er vores databehandlere og behandler persondata under vores instruks. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne og udelukkende på instruks fra os. Tre af disse databehandlere, Google Analytics v/Google INC, Klaviyo INC og Facebook, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S Privacy Shield.

  En kopi af certificeringen af disse tre databehandlere kan findes her:
  Google Analytics c/Google

  LLC: https://www.privacyshield.gov/participantid?=a2zt000000001L5AAI&status=Active

  Klaviyo INC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008RNFAA2

  Facebook,
  INC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

  5. Dine rettigheder:
  Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder, når vi behandler dine data. 

Indsigtsretten 

Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om hvilke oplysninger vi har
registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af
personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om, hvorfra oplysninger stammer. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til elton@pardon.eu. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. 

Retten til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din profiloprettelse på vores hjemmeside, har du selv mulighed for at korrigere via din konto.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. 
Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jft. pkt. 2.1 og 2.3. 

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på elton@pardon.eu.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. En evt. klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
 
6. Hvor langtid opbevarer vi dine personoplysninger? 
Personoplysninger som er indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på vores hjemmeside jfr. pkt. 2, vil automatisk blive slettet efter 5 år efter du har foretaget dit køb, denne slags persondata gemmes i 5 år for at vi kan opfylde reklamationsretten. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav. Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage, medmindre vi har et andet retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger. Alle oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af én brugerprofil, slettes af ELTON / Pardon Clothing A/S efter anmodning af dig. Såfremt du ønsker at slette din brugerprofil på vores hjemmeside, bedes du kontakte os på elton@pardon.eu.
Hvorefter vil vi slette dine persondata der er oplyst i forbindelse med oprettelsen af din brugerprofil på vores hjemmeside, elton.dk. Samtykket vil hermed være ophævet.
 
7. Sikkerhed for opbevaring og behandling af dine personoplysninger
Vi har gennemført passende tekniske- og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere hos ELTON / Pardon Clothing A/S, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 8. Ændringer i denne persondatapolitik
Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på elton.dk. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev og/eller oprettet en brugerprofil på vores hjemmeside, vil du blive orienteret om ændringerne i Persondatapolitikken via din registrerede e-mailadresse.

9. Versioner
Dette er version 1.0 for Persondatapolitik for ELTON / Pardon Clothing A/S.